top of page

Profile

Join date: Jul 3, 2024

About

0 likes received
0 comments received
0 best answers

Công ty cổ phần Yamaguchi là đơn vị chuyên sản xuất, gia công cơ khí chính xác; Thương mại vật tư công nghiệp; Thiết kế, lắp đặt hệ thống rửa xe tự động; Cung cấp máy nông sản thực phẩm; Cung cấp thiết bị phòng QA, QC, phòng thí nghiệm, y tế, kit test kiểm tra nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm,...Website: https://yamaguchi.vn/

Vietnam Yamaguchi

More actions
bottom of page