top of page

Profile

Join date: Feb 15, 2023

About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

Công ty cổ phần Yamaguchi là đơn vị thương mại máy đo cmm tại Việt Nam. Chúng tôi được Zeiss, Meiji và rất nhiều nhãn hàng lớn khác trên thế giới tín nhiệm, uỷ quyền và là phân phối độc quyền duy nhất tại thị trường Việt Nam.


Chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm và ứng dụng thực tế cao.Sản phẩm nổi bật nhất của chúng tôi là máy đo 3D

Yamaguchi may do cmm

More actions
bottom of page